دوره تناوب-طول موج-دامنه موج در موسیقی

دوره تناوب-طول موج-دامنه موج در موسیقیدوره تناوب 
مدت زمانی است که یک نوسان کامل طول میکشد و واحد آن ثانیه می باشد. به عنوان مثال اگر بسامد صوتی 440 هرتز باشد، یعنی در هر ثانیه 440 نوسان خواهد داشت؛ در نتیجه هر یک نوسان 1/(440 ) ثانیه به طول خواهد انجامید.
نکته: بدیهی است که بسامد و دوره تناوب معکوس یکدیگرند.
طول موج
مقدار مسافتی است که یک نوسان کامل طی میکند و واحد آن متر می باشد. 
نکته:   صدای زیر←بسامد بیشتر (نوسان تند تر)←طول موج کوتاه تر←طول سیم یا لوله صوتی کوتاه تر←ضخامت سیم یا قطر لوله صوتی کمتر
نکته: صدای بم←بسامد کمتر(نوسان کند تر) ← طول موج بلند تر←طول سیم یا لوله صوتی بلندتر←ضخامت سیم یاقطر لوله صوتی بیشتر.
دامنه موج
مقدار جابجایی نوسانگر از نقطهی تعادل خود را دامنه می نامند.
دو موج با بسامد های یکسان می توانند دارای دامنه های متفاوتی باشند. تاثیر دامنه موج در شدت و ضعف صوت خواهد بود؛ هر قدر دامنه موج بیشتر باشد،صدای حاصل قوی تر شنیده میشود و برعکس.

:: آموزشگاه موسیقی مورد نظر خود را انتخاب کرده و از خدمات آموزشگاه موسیقی مورد نظر مانند تدریس تئوری موسیقی، آموزش سازشناسی، همچنین آموزش سازهای مختلف مانند آموزش تار، آموزش سه تار، آموزش کمانچه، آموزش دف، آموزش تنبک، آموزش عود، آموزش سنتور، آموزش گیتار، آموزش پیانو، آموزش کلارینت، آموزش ویلن، آموزش ویلنسل آموزش ساکسفون و سایر سازهای ایرانی و جهانی دیگر نیز بهره مند شوید.


, , , , , , , , , , , , , , , , ,

نوشتن يک نظر

نام :*
رایانامه:
متن نظر:*
تصویر امنیتی:*