بسامد (فرکانس یا تَواتُر) در موسیقی

(بر گرفته از کتاب مبانی موسیقی-نوشته کیوان جعفری نژاد.سروین حزین)تعداد نوسان های یک نوسانگر در یک ثانیه را بسامد می نامند و واحد آن هرتز (Hz) یا دور بر ثانیه (C.P.S)  می باشد. نام واحد اندازه گیری بسامد از نام فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتز (Hertz) گرفته شده است.
نکته: هر قدر بسامد صدا بیشتر (یعنی حرکت نوسانی تندتر) باشد، صدای حاصل زیرتر و اگر بسامد صدا کمتر (یعنی حرکت نوسانی کند تر) باشد، صدای حاصل بم تر خواهد بود.
نکته: محدوده شنوایی گوش انسان از 16 تا 20000 هرتز می باشد. بسامد های بیشتر از 20000 هرتز را اصوات فراصوت و بسامد های کمتر از 16 هرتز را اصوات فروسرخ می نامند.


:: برای دریافت هر گونه اطلاعات از دنیای وسیع موسیقی، شناخت سازهای ایرانی و جهانی (سازشناسی) و همچنین آشنایی با بهترین آموزشگاه موسیقی غرب تهران به سایت مرجع موسیقی ملل مراجعه فرمایید.


, , , ,

نوشتن يک نظر

نام :*
رایانامه:
متن نظر:*
تصویر امنیتی:*