صدا (صوت) در موسیقی

(بر گرفته از کتاب مبانی موسیقی-نوشته کیوان جعفری نژاد.سروین حزین)
صدا (صوت) پدیده ای است که در نتیجه ارتعاش یک جسم تولید میشود و به صورت موج انتشار می یابد. پدیده امواج را میتوان در دو دسته کلی طبقه بندی نمود: 
1- موج مکانیکی
این موج ها برای انتشار به محیط مادی مانند هوا یا آب نیاز دارند؛ تشکیل موج بر روی سطح آب در اثر وزش باد یا هر عامل دیگری نمونه ای آشنا از امواج مکانیکی به شمار می آید. انتقال صدا از منبع به شنونده نیز توسط موج های صوتی در هوا انتشار می یابند، صورت میگیرد.موج صوتی نوعی موج مکانیکی است.
2-موج الکترومغناطیسی
موج هایی که می توانند در محیط غیر مادی (خلاء) نیز انتشار یابند را موج الکترومغناطیسی می نامند. امواج نوری، رادیویی، ماهواره ای و... نوعی موج الکترومغناطیسی به شمار می آیند.

:: برای دریافت هر گونه اطلاعات از دنیای وسیع موسیقی، شناخت سازهای ایرانی و جهانی (سازشناسی) و همچنین آشنایی با بهترین آموزشگاه موسیقی غرب تهران به سایت مرجع موسیقی ملل مراجعه فرمایید.


, , ,

نوشتن يک نظر

نام :*
رایانامه:
متن نظر:*
تصویر امنیتی:*