کنسرت گروه مهرساز در تالار سوره مرداد 97

کنسرت گروه مهرساز در تالار سوره به سرپرستی میثم دانشوری


خواننده : مجتبی عسگری
آهنگساز: رضا عباسی
تار: میثم دانشوری
تار: صادق موسوی
تارباس/مراژ: لیدا فلکی مقدم
عود: فرنوش تدین
سنتور: بهداد کیافر
کمانچه: سامان نوری
کمانچه التو: لعیا طبیبی
دف: حامد مردانیان
تنبک: بهنوش حافظی